Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 • a. Mục đích và Phạm vi thu thập thông tin

  Việc gởi thông tin liên hệ vào website mancuathanh.com.vn sẽ có ghi nhận lại thông tin, không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin này cho một bên thứ ba nào khác.

  Thông tin cá nhân thu thập trên gồm có:

  - Họ và tên (quý danh).

  - Thư điện tử (email).

  - Điện thoại liên lạc.

  b. Phạm vi sử dụng thông tin

  Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng trong các mục đích sau:

  - Hỗ trợ khách hàng.

  - Chúng tôi sẽ gởi thông liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho bạn thông qua hình thức email thông báo.

  c. Thời gian lưu trữ thông tin


  - Thời gian lưu trữ thông tin của bạn là vô thời hạn.

  - Bạn hoàn toàn có thể từ chối và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn đã cung cấp, từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email, hoặc gọi điện thoại.


  d. Những người được tiếp cận thông tin khách hàng: nhân viên quản trị web, nhân viên hỗ trợ màn cửa Thành.

  đ. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin

  MÀN CỬA THÀNH

  • 119 Lý Tự Trọng, p. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
  •  
  Email info@mancuathanh.com.vn  - ĐT: 0292 3 730 345
  •  

  e. Phương tiện và công cụ cập nhật thông tin cho khách hàng

  Thông tin khách hàng được ghi nhận trên Website để chúng tôi liên hệ lại, liên hệ email info@mancuathanh.com.vn  - ĐT: 0292 3 730 345 để chỉnh sửa thông tin này.

  f. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng: nếu thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích khách hàng liên hệ trực tiếp 0292 3 730 345, email: info@mancuathanh.com.vn, chúng tôi cam kết sẽ xử lý ngay lập tức ngay khi nhận được thông tin khiếu nại.

  g. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

  Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. 

  Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin của bạn cho bất kỳ người nào khác.

  Chúng tôi cam kết sử dụng thông của bạn trong các trường hợp sau:

  - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

  - Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.