Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  • - Sản phẩm không được đổi trả, thỏa thuận hợp lý giữa cửa hàng và khách hàng.