[TOP_GH]
[TOP_SEARCH]
[TOP_GH1]
[MENU_SITE] [HEADER]
[TOPHOT]
[TOP_C]
[TOP]

Chính sách vận chuyển, bảo hành và lắp đặt

  • - Tùy theo đơn hàng mà chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí vạn chuyển đến khách hàng, một số sản phẩm sẽ hỗ trợ lắp đặt tận nơi.

    - Việc bảo hành sẽ tùy vào từng loại sản phẩm khác nhau: sản phẩm được bảo hành do các yếu tố lỗi kỹ thuật.
  [BOTTOM]
[FOOTER]