Quy định sử dụng

  • – Nghiêm cấm sử dụng hoặc copy bất kỳ phần nào thông tin của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

    – Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.
    – Website sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về sản phẩm của màn cửa Thành, quý khách liên hệ trực tiếp chung thôi qua email info@mancuathanh.com.vn hoặc điện thoại +84 292 3 730 345.
    – Website không có tích hợp chức năng giỏ hàng.